Банка за време

“Време за всички” е времева банка за Пловдив и региона. Времевата банка е инструмент, чрез който една група хора използват алтернативен икономически модел, при който вместо да се оперира с пари, се разменят умения, опит и други блага. Времевата банка е възможност на самите хора да вземат живота си в свои ръце, да създават възможности за заетост, да подпомагат семействата си, да оцелеят и да се справят с икономическата криза.
Във времевата банка могат да членуват както физически лица, така и организации (клубове, ферми, граждански организации, читалища и т.н.).
Труда на всеки се измерва във време, а не в неговата парична стойност. Така труда на всеки е равностоен.
1 час труд = 1 час труд.
Когато работите за някого 1 час, получавате 1 дар, който може да “похарчите” след това в общността, когато вие имате нужда от помощ. Когато вие наемате някой да Ви помогне, се отнема 1 дар от баланса Ви.

Ако желаете да се включите в Банката за време, пишете ни на klubneshtoto@gmail.com