Общност за свободно образование

Сдружение “Общност за свободно образование” е формално обединение с нестопанска цел на мотивирани, активни, образовани, свободомислещи и толерантни граждани на Пловдив и областта, които не отричат досегашните постижения на държавната училищна система, но са наясно, че тя вече е абсолютно неадекватна на образователните потребности и навици на новото време. Работим заедно като общност за реализирането на нов тип училище за нашия регион, в което се водим от основните ни принципи за ученето като безкраен радостен процес, индивидуален подход, отговорност и хармония към нас и света около нас. В сдружението има адвокати, учители, психолог, маркетинг и ПР специалисти, педагози, предприемачи, НПО експерти и т.н. хора с разнородни професии и интереси, обединени в името на образователното бъдеще на децата и общността в Пловдивски регион. Сплотени и с доверие един към друг, оставаме отворени към присъединяването на нови съмишленици и поддръжници на нашата идея и проект.
Основният фокус на дейността ни е насочен към създаване на необходимите условия за предоставяне на възможности за деца и ученици да развиват своите интереси и заложби, паралелно усвоявайки нови знания и умения в различни образователни сфери. Като вторично направление Сдружението развива дейност в областта на ученето през целия живот, личностното развитие и създаването на осъзната взаимосвързана общност, предлагайки лекции, курсове, семинари и разнообразни творчески занимания за възрастни.
Общността се събира два пъти месечно във вторник от 18:00 ч. в Клуб “Нещото”, където провежда и част от дейностите си.
Повече информация може да откриете на сайта: Общност за свободно образование

Събития:

http://neshtoto.club/?p=396

http://neshtoto.club/?p=349