Плетене на ръкавици без пръсти

Плетене на ръкавици без пръсти

Картата се зарежда....

Дата/Час
Дати - 09.06.2016 г.
18:00 ч. – 20:00 ч.

Място
Първоначално клуб „Нещото“

Категории


Следващата ни среща ще бъде посветена на плетенето на ръкавици без пръсти.
Водещ: Нина Конова
Вход: Свободен!* (дарение по желание)

* Клуб Нещото е свободно пространство за споделяне на идеи, умения, опит, вещи. Мястото е некомерсиално и издръжката му зависи единствено от даренията на неговите посетители – всеки според възможностите и желанието си. За да продължи това място да съществува, зависи от всички нас!

Място
Първоначално клуб „Нещото“

Изказване на мнение

Към лентата с инструменти