Работа със земята – първи градинарски опити

Работа със земята – първи градинарски опити

Картата се зарежда....

Дата/Час
Дати - 29.11.2017 г.
18:30 ч. – 20:00 ч.

Място
Клуб „Нещото“

Категории


На 29-ти ноември ще ви срещнем с Таньо Павлов, който ще сподели за своите първи стъпки и опитности в градинарството. Какви трудности биха могли да възникнат при отглеждането на чиста храна в началото и как експерименталните действия биха могли да доведат до положителни резултати? След представянето му бихме могли да дискутираме по сходни теми, докато дегустираме от храната, която е приготвил Таньо. Заповядайте!

Вход: Свободен*
~~~~~~~~~~~~~~
*Клуб Нещото е независимо, свободно, самоорганизирано и самоиздържащо се пространство от хората за хората за споделяне на идеи, умения, опит, вещи.

Място
Клуб „Нещото“

Изказване на мнение

Към лентата с инструменти