Рисуване на натюрморт

Рисуване на натюрморт

Картата се зарежда....

Дата/Час
Дати - 28.11.2017 г.
18:00 ч. – 20:00 ч.

Място
Клуб „Нещото“

Категории


Сменяме за известно време темата на рисувателните ни ателиета, а именно с натюрморт. За целта сме намислили да ползваме сезонни плодове и зеленчуци. С тази тема ще можем да обхванем различни проблеми в рисуването и в живописта, както и да опознаем по-добре обемните природни и геометрични форми, което е тясно свързано и с изобразяването на човешкото тяло. Ще имаме възможност да рисуваме различни материи и фактури, което допълнително ще обогати уменията ни и възприятията ни за натурата. Рисуването на една постановка ще продължи 2-3 седмици, тоест 4-6 астрономически часа.

Курсът е подходящ, както за възрастни с и без опит в тази област, желаещи да подобрят изобразителните си умения, така и за ученици, студенти и кандидат студенти, желаещи да се подготвят за практически изпити. Паралелно с тези занимания, всеки който иска да се обучава индивидуално в различни области на изкуството, би могъл да се включи. Например бихме могли да работим по пластична анатомия на човешкото тяло и бозайниците, декоративни изкуства, живописни техники, линейна и въздушна перспектива. В помощ на рисуващите ще бъде Таньо Павлов, който води заниманията. Материалите се подсигуряват от клуба.

Вход: Дарение*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Клуб Нещото е свободно пространство за споделяне на идеи, умения, опит, вещи. Мястото е некомерсиално и издръжката му зависи единствено от даренията на неговите посетители – всеки според възможностите и желанието си. За да продължи това място да съществува, зависи от всички нас

Място
Клуб „Нещото“

Изказване на мнение

Към лентата с инструменти