Творческо ателие “Сетива”

Творческо ателие „Сетива“ е художествена работилница, която се ръководи от Таньо Павлов – педагог по изобразително изкуство. Инициативата стартира през 2014-та година и е едно от първите регулярни събития в Клуб “Нещото”. Работилницата дава възможност и равен достъп на всеки, който има желание да се включи в творческите занимания срещу символична такса или дарение. Една от основните цели на ателието е да насърчава проявите на свободно творчество у деца, подрастващи и възрастни като стимулира творческият им импулс. Поддържането на тезата, че основополагащо в развитието на художествените способности на един индивид на първо място е придобиването на увереност в себе си. Успее ли да придобие тази увереност, почти всеки може да развива художествените си умения. Целта на преподавателя е да стимулира развиването на увереност, чрез приемане на творческите прояви на всеки участник, като отправна точна на развитие, да мотивира и дава наставления, да показва възможните пътища за развитие без директно вмешателство в творческият процес.

Творческото ателие се провежда (почти) всеки вторник от 18:00 ч. в Клуб “Нещото”, а в летните месеци  се организират пленери на открито.