Чиста храна

Голяма част от членовете на клуба определят като важно храненето с чисти продукти, отглеждани локално от малки производители и в хармония с природата. Заедно организираме общи поръчки на хранителни продукти от био производители, солидарни акции за подпомагане на малки земеделски стопанства, споделяне на изобилието на реколтата. Организираме срещи, лекции и събития, свързани с биологичното земеделие и здравословното хранене и начин на живот.